Węgry

Węgry – to piękne miasta, wspaniałe uzdrowiska i rozległe równiny. Równiny zajmują największą powierzchnię kraju, ale nie można tu mówić o monotonnej scenerii. Czekają, bowiem na turystów malownicze wniesienia średniogórza węgierskiego i malownicza Dolina Dunaju. Węgry to kraj, który pomimo braku dostępu do morza posiada wiele wspaniałych możliwości wypoczynki nad wodą gdyż znajdują się tu wspaniałe wybrzeże Jeziora Balaton.

Węgry są też krajem zachwycający swoją bogatą historią a co za tym idzie pięknymi i wspaniałymi budowlami, czego dowodem jest sam BUDAPESZT stolica Węgier.


Budapeszt – to największe w Europie uzdrowisko, którego chlubą są zabytkowe kąpieliska i piękne baseny. Czekają tu także wspaniałe historyczne budowle. Pałac królewski oraz gmach parlamentu z pewnością zasługuje na uwagę. Kościół św Macieja oraz zamek w Budzie to kolejne atrakcje, dzięki którym to miasto stało się tak popularnym kierunkiem turystycznych wypraw. Budapeszt znany jest też z pięknych mostów, a każdy z nich może się pochwalić niezwykłą formą i ciekawą historią.

Budapeszt to jedna z najważniejszych metropolii Europy środkowej a także 8 najludniejsze miasto wśród stolic Europy. Stanowi wielki ośrodek kulturalny (biblioteka narodowa, liczne muzea, galerie, teatry, opera ) i naukowy ( Akademia Nauk Uniwersytet od 1635, Politechnika od 1782 Akademia Sztuk Pięknych , wiele innych uczelni i instytutów badawczych. Jest też ważnym centrum turystycznym i uzdrowiskowym ( kompleksy balneologiczne).

Budapeszt to połączenie dwóch osad: nazwa Buda stosowana była w czasach Arpadów na określenie osady, zbudowanej na miejscu dawnego grodu rzymskiego Aquincum, wg średniowiecznych ksiąg węgierskich nazwa ta pochodziła od imienia Blendy – brata wodza Hunów, inna teoria mówi, że Buda jest związana ze słowiańskim słowem woda.  Z wodą (aqua) związana zaś jest też nazwa rzymskiego grodu aquincum.

Peszt – wg jednej teorii jego nazwa pochodzi od greckiej nazwy Pession, którą Klaudiusz Ptolemeusz określił rzymską twierdzą położoną naprzeciwko Aquincum ( koło obecnego Mostu Elżbiety). druga teoria związana jest ze słowiańskim słowem oznaczającym jaskinię lub pieczarę, które to słowo średniowieczni Węgrzy przyjęli na określenie pieca.

Zarówno Peszt jak i Budę określono już od XIX w wspólna nazwą Pest – Buda- taka kolejność oznaczała, że ważniejszym miastem jest Peszt, który był stolicą kraju. Buda zaś była siedzibą króla. Po połączeniu obu miast w 1872 naturalną nazwa stałą się forma Budapeszt.

Co warto zobaczyć:

·         Parlament

·         Mosty i Promenada naddunajska

·         Kościół Macieja

·         Wzgórze Zamkowe i Labirynt

·         Wzgórze Gellerta

·         Baszta Rybacka

·         Bazylika św Stefana

·         Most Łańcuchowy

·         Plac Bohaterów